Wojna w Izraelu: zagrożenie czy szansa dla światowej gospodarki?

Jak wojna w Izraelu wpływa na międzynarodową gospodarkę?

Wojna między Izraelem a Hamasem, która rozpoczęła się 7 października 2023 r., stała się jednym z najkrwawszych i najbardziej destrukcyjnych konfliktów na Bliskim Wschodzie od dziesięcioleci. Według ONZ w ciągu dwóch tygodni walk zginęło ponad 2000 osób, głównie Palestyńczyków, a około 50 000 osób zostało wysiedlonych ze swoich domów. Wojna spowodowała również poważne zakłócenia w sektorze energetycznym, transportowym i komunikacyjnym, a także zagrożenie katastrofą ekologiczną z powodu uszkodzonych rurociągów naftowych i gazowych.

Wojna w Izraelu nie pozostała obojętna światowej społeczności i przywódcom politycznym. Wiele krajów wezwało do zawieszenia broni i wznowienia negocjacji w celu rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Jak dotąd jednak wszelkie próby mediacji spełzły na niczym, a obie strony nadal wymieniają się atakami rakietowymi i oskarżeniami o łamanie prawa międzynarodowego.

Wojna w Izraelu ma również poważne konsekwencje dla globalnej gospodarki, która już zmaga się z pandemią koronawirusa, rosnącą inflacją i niestabilnością na rynkach finansowych. W tym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób wojna w Izraelu wpływa na światową gospodarkę, jakie zagrożenia i szanse stwarza dla różnych krajów i regionów oraz jakie środki należy podjąć, aby złagodzić jej negatywny wpływ.

Wpływ wojny w Izraelu na rynek ropy i gazu

Jednym z głównych czynników decydujących o wpływie wojny w Izraelu na światową gospodarkę jest jej wpływ na rynek ropy i gazu. Bliski Wschód jest największym producentem i eksporterem ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie, a także kluczowym regionem tranzytowym dla tych rodzajów energii. Wszelkie zakłócenia w dostawach lub transporcie ropy i gazu z tego regionu mogą prowadzić do gwałtownego wzrostu cen tych towarów, a także niedoborów energii w innych częściach świata.

Wojna w Izraelu już wpłynęła na rynek ropy i gazu, choć nie w takim stopniu jak poprzednie konflikty na Bliskim Wschodzie. Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), wojna w Izraelu zmniejszyła produkcję ropy naftowej w regionie o 300 000 baryłek dziennie, co stanowi około 0,3 procent globalnego popytu. Ceny ropy nie uległy jednak większym zmianom, ponieważ globalny rynek pozostaje nadpodażą ze względu na ożywienie produkcji w Iranie, Libii i USA, a także niższy popyt na ropę w Chinach i Europie z powodu koronawirusa. Według IEA, średnia cena ropy Brent na październik 2023 r. wyniosła 89 USD za baryłkę, o 2 USD więcej niż we wrześniu.

Wojna w Izraelu wpłynęła również na rynek gazu, zwłaszcza w Europie, która jest głównym konsumentem i importerem gazu z Bliskiego Wschodu. Izrael stał się eksporterem netto gazu w 2013 r. po odkryciu dwóch dużych złóż - Lewiatan i Tamar - które zaopatrują nie tylko rynek krajowy, ale także eksport, głównie do Egiptu, Jordanii i Europy. Jednak wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła już do zawieszenia prac na polu Tamar z powodu zagrożenia atakami rakietowymi ze strony Hamasu. Los pola Lewiatan nie został jeszcze ustalony, ale może ono również stać się celem ataków rakietowych. Może to doprowadzić do zmniejszenia dostaw gazu z Izraela na rynek europejski, który już doświadcza niedoborów gazu z powodu niskich rezerw, wysokiego popytu i problemów politycznych z Rosją. Według MAE, ceny gazu w Europie osiągnęły rekordowy poziom w październiku 2023 r. i wyniosły 45 USD za milion brytyjskich jednostek cieplnych (MMBtu), czyli o 150 procent więcej niż rok wcześniej.

Wpływ wojny w Izraelu na rynki finansowe i handel

Wojna w Izraelu ma również negatywny wpływ na rynki finansowe i handel. Wojna podnosi poziom niepewności geopolitycznej i ryzyka, prowadząc do zmniejszenia apetytu na ryzyko wśród inwestorów i handlowców. Może to prowadzić do ucieczki kapitału z rynków wschodzących i nowych rynków wschodzących, które są bardziej podatne na wstrząsy, a także do ...wzmocnienia dolara i złota jako bezpiecznych aktywów. Indeks dolara, który odzwierciedla jego kurs wymiany w stosunku do koszyka sześciu głównych walut, zyskał 1,5 procent od początku wojny do 96,7 punktów, zgodnie z danymi opracowanymi przez Bloomberga. Cena złota również wzrosła o 2,3 procent do 1880 dolarów za uncję trojańską.

Wojna w Izraelu wpływa również na światowy handel, zwłaszcza na handel z Bliskim Wschodem. Wojna zagraża bezpieczeństwu szlaków morskich i powietrznych, które obsługują znaczną część ruchu towarowego i pasażerskiego między Europą, Azją i Afryką. W szczególności wojna może wpłynąć na Kanał Sueski, który jest jedną z najważniejszych arterii morskich na świecie, przewożącą około 10 procent światowego handlu. Wszelkie ataki lub blokady kanału mogą powodować opóźnienia i zwiększać koszty wysyłki towarów, a także podnosić ich ceny. Według Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), wojna w Izraelu już doprowadziła do 10-15-procentowego wzrostu stawek ubezpieczeniowych dla statków pływających po Kanale Sueskim.

Wpływ wojny w Izraelu na bezpieczeństwo regionalne i globalne

Wojna w Izraelu nie tylko szkodzi światowej gospodarce, ale także podważa bezpieczeństwo regionalne i globalne. Wojna może sprowokować eskalację przemocy i konfliktu w innych częściach Bliskiego Wschodu, a także zwiększyć terroryzm i radykalizm. Wojna może również doprowadzić do pogorszenia stosunków między głównymi mocarstwami, które mają różne interesy i stanowiska w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Wojna w Izraelu już wywołała reakcje innych krajów i mocarstw na Bliskim Wschodzie. Niektóre z nich wyraziły poparcie dla Hamasu i Palestyny, podczas gdy inne wyraziły poparcie dla Izraela. Na przykład Iran, który jest głównym sojusznikiem i sponsorem Hamasu, oskarżył Izrael o ludobójstwo Palestyńczyków i wezwał do mobilizacji wszystkich muzułmanów przeciwko "syjonistycznemu reżimowi". Turcja, która również wspiera Hamas, potępiła "izraelski terroryzm" i zadeklarowała pomoc humanitarną dla Palestyny. Arabia Saudyjska, która jest liderem świata arabskiego, wezwała do zawieszenia broni i pokojowego rozwiązania konfliktu poprzez rozwiązanie dwupaństwowe. Egipt, który sąsiaduje z Izraelem i Palestyną, próbuje mediować między nimi i zorganizować rozejm.

Wojna w Izraelu wpływa również na interesy i stosunki głównych mocarstw, takich jak Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny i Unia Europejska. Stany Zjednoczone, które są głównym sojusznikiem i partnerem Izraela, wyraziły poparcie dla prawa Izraela do samoobrony, ale także wezwały do powściągliwości i zmniejszenia napięć. Rosja, która ma wpływy na Bliskim Wschodzie i popiera rozwiązanie dwupaństwowe, wezwała do zawieszenia broni i wznowienia negocjacji. Chiny, które są stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i dążą do zwiększenia swojej obecności na Bliskim Wschodzie, potępiły "bezprecedensową przemoc" Izraela i zaoferowały swoją pomoc w mediacji. Unia Europejska, która jest największym darczyńcą Palestyny i zwolennikiem rozwiązania dwupaństwowego, również opowiedziała się za zawieszeniem broni i pokojowym rozwiązaniem konfliktu.

Środki łagodzące wpływ wojny w Izraelu na światową gospodarkę

Wojna w Izraelu stanowi poważne zagrożenie dla światowej gospodarki, która potrzebuje stabilności i współpracy, aby poradzić sobie ze skutkami pandemii koronawirusa. Aby złagodzić wpływ wojny w Izraelu na światową gospodarkę, należy podjąć następujące środki:

  •   Zaprzestanie ognia i przemocy. Jest to najważniejszy i najpilniejszy krok, który należy podjąć, aby zapobiec dalszym ofiarom, zniszczeniom i eskalacji konfliktu. W tym celu należy zintensyfikować wysiłki mediacyjne ONZ, USA, Rosji, Egiptu i innych zainteresowanych stron. Należy również zapewnić dostęp do pomocy humanitarnej dla poszkodowanej ludności.
  •   Wznowienie negocjacji w celu rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Jest to długotrwały i złożony proces, który wymaga woli politycznej i kompromisu z obu stron. Jest to jednak jedyny sposób na osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Wymaga to wsparcia rozwiązania opartego na granicach z 1967 roku, z możliwą wymianą gruntów, uznaniem Jerozolimy za stolicę obu państw i rozwiązaniem problemu uchodźców. Wymaga to również uwzględnienia interesów i stanowisk innych krajów i mocarstw na Bliskim Wschodzie, a także głównych mocarstw.
  •   Stabilizacja i wsparcie światowej gospodarki. Wymaga to skoordynowanych działań organizacji międzynarodowych, takich jak MAE, MTK, MFW i Bank Światowy, a także rządów krajowych i banków centralnych. Wymaga to zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i transportu ropy naftowej i gazu z Bliskiego Wschodu, a także zmniejszenia zależności od tego typu źródeł energii i rozwoju alternatywnych źródeł energii. Konieczne jest również utrzymanie płynności i odporności rynków finansowych oraz ułatwienie ożywienia handlu i inwestycji. Ponadto należy zapewnić pomoc krajom rozwijającym się i krajom pierwszej linii, które najbardziej ucierpiały w wyniku wojny w Izraelu, a także pandemii koronawirusa.

Podsumowanie

Wojna w Izraelu jest obecnie jednym z największych wyzwań dla światowej gospodarki i bezpieczeństwa. Wojna nie tylko powoduje utratę życia i zniszczenia na Bliskim Wschodzie, ale także stwarza ryzyko i niestabilność dla innych regionów i krajów. Wojna w Izraelu wpływa na rynek ropy i gazu, rynki finansowe i handel, a także na bezpieczeństwo regionalne i globalne. Złagodzenie wpływu wojny w Izraelu na globalną gospodarkę wymaga zaprzestania ognia i przemocy, wznowienia negocjacji w celu rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego oraz stabilizacji i wsparcia globalnej gospodarki. Wymaga to współpracy i dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami, a także odpowiedzialności i humanitaryzmu ze strony wszystkich stron konfliktu.

Recenzje

Zostaw komentarz